Tiêu điểm
Giá xăng lập kỷ lục hơn 31.000 đồng lít

Giá xăng lập kỷ lục hơn 31.000 đồng/lít

Hôm nay (1/6) là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành này, nhà điều hành đã đồng loạt tăng giá xăng dầu trong nước.

VBCNews