Tỷ giá vàng tại SJC.com.vn - 03:11:24 PM 05/10/2022 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng