Tiêu điểm
FLC liên tục sửa số liệu lợi nhuận tài chính

FLC liên tục sửa số liệu lợi nhuận tài chính

Chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021, cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát, FLC lại liên tục sửa số liệu lợi nhuận gộp của giai đoạn nửa đầu 2021.

Thanh Thúy

VBCNews